Strona główna

Opis projektu:

Projekt ma charakter społeczno-obywatelski. Będzie dotyczył twórców kultury naszego miasta. Do współpracy zaprosiliśmy aktorów, poetów, dziennikarkę i malarza, którzy pochodzą z Czeladzi. Są to młodzi ludzie. Nie wszyscy z nich mieszkają już w naszym mieście. Warto zapoznać środowisko lokalne z ich twórczością.
Młodzież uczestnicząca w projekcie za pomocą Internetu, narzędzi, programów internetowych:
- nawiąże kontakt z twórcami,
- wykona pamiątkowy album, przedstawiający dokonania zaproszonych postaci,
- na założonej przez siebie stronie internetowej zamieści przebieg efekty swojej pracy,
- wykona prezentacje multimedialne, przedstawiające bohaterów projektu,
- nagra film z prezentacji projektu dla społeczności szkolnej i lokalnej,
- wyniki swojej pracy umieści na stronie internetowej naszego gimnazjum.

Strona dotyczy najsławniejszych Czeladzian:

Barbara Gruszka-Zych - poetka, dziennikarka
Patrycja Kaleta - poetka
Krzysztof Łakomik - aktor
Krzysztof Matuszewski - aktor
Arkadiusz Skowron - poeta, bard
Krzysztof Zięcik - malarz artysta